Obec Terany
Oznamy obce
 02.5.2019   Zber komunálneho odpadu - certifikát  
 30.4.2019   Rozprávkový deň pre deti a dospelých - Rozprávková dedinka  
 10.4.2019   Voľby do Európskeho parlamentu - Emailová adresa na doručovanie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu  
 02.4.2019   OZNAM - PREBERANIE DELEGAČNÝCH LISTÍN PRE VOĽBY DO EURÓPSKEHO PARLAMENTU 2019  
 28.3.2019   Povinnosti právnických a fyzických osôb - podnikateľov pri spaľovaní horľavých látok na voľnom priestranstve - usmernenie  
 14.3.2019   Oznam o preberaní daňových priznaní za rok 2018  
 26.2.2019   Zverejnenie údajov o úrovni vytriedenia za predchádzajúci kalendárny rok 2018 OBEC Terany  
 25.2.2019   Pozvánka na ochutnávku zabíjačkových špecialít  
 13.2.2019   Oznámenie o čase a mieste konania volieb prezidenta SR  
 01.2.2019   Emailová adresa na doručenie oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie  
 01.2.2019   Oznam o zriadení ambulantnej pohotovostnej služby  
 25.1.2019   Registrácia chovov s 1 ošípanou na domácu spotrebu  
 09.1.2019   Harmonogram odvozu triedeného zberu na rok 2019  
 28.12.2017   Harmonogram zberu plastov 2018  
 18.1.2016   Čistenie komínov  
 29.12.2015   Parkovanie  
 30.7.2015   Upozornenie pre občanov  
 03.6.2015   Energetický certifikát  

Zo života našej obce

Projekt: Úprava spevnených plôch na a pri cintoríne v obci Terany
 Publikované: 19.4.2018,  Zobrazené: 96 x
Terany – Nelegálne / čierne / skládky odpadu
 Publikované: 25.10.2017,  Zobrazené: 533 x
Väčšinu obcí v oblasti životného prostredia trápia nelegálne skládky odpadu. Aj naša obec nie je výnimkou. Občania na odľahlé miesta vyvážajú napr. drobný stavebný odpad, odpad zo svojich záhrad, ale i bežný komunálny od...
Porovnanie poplatkov,tržieb a tonáže odpadov
 Publikované: 19.4.2017,  Zobrazené: 499 x
Porovnanie poplatkov,tržieb a tonáže odpadov...
Použité batérie a akumulátory
 Publikované: 17.3.2017,  Zobrazené: 477 x
Modernizácia verejného osvetlenia - ukončenie
 Publikované: 13.12.2016,  Zobrazené: 509 x
Modernizácia verejného osvetlenia - začiatok
 Publikované: 28.1.2016,  Zobrazené: 676 x
Terany dostávajú ďalšie financie z eurofondov na verejné osvetlenie
 Publikované: 19.12.2015,  Zobrazené: 675 x
Obecná knižnica
 Publikované: 26.1.2015,  Zobrazené: 1755 x
Obecná knižnica - Otváracia doba + Výpožičný poriadok. Otváracia doba STREDA: od 15:30 hod. do 16:30 hod....
Zmena termínu vývozu tuhého komunálneho odpadu.
 Publikované: 31.10.2014,  Zobrazené: 1134 x
Vývoz tuhého komunálneho odpadu v našej obci bude bývať vždy každú druhú stredu...