Obec Terany

Oznamy obce
 06.5.2021   PRÁVE PREBIEHA ASISTOVANÉ SČÍTANIE  
 22.4.2021   Prihláška do MŠ  
 22.4.2021   Plošné testovanie obyvateľov v obci 23.04.2021  
 06.4.2021   ZMENA ÚRADNÝCH HODÍN NA OBECNOM ÚRADE V TERANOCH od 22.3.2021 do 28.04.2021  
 01.4.2021   Slovak Telekom - modernizácia siete  
 10.3.2021   Vypaľovanie suchých trávnatých porastov v jarnom období - žiadosť o súčinnosť pri preventívno - výchovnom pôsobení  
 25.2.2021   Výpočet miery triedenia odpadov 2020  
 09.2.2021   ODPIS STAVU ELEKTROMEROV  
 01.2.2021   MUDr. Peter Uhrík - všeobecná ambulancia pre dospelých - oznámenie o neprítomnosti v ambulancii 1.2.2021 – 5.2.2021  
 27.1.2021   Sčítanie obyvateľov sa uskutoční od 15.2.2021 do 31.3.2021  
 22.1.2021   Rozvoz obedného menu LARO Plus  
 18.1.2021   MEDISAN s.r.o - otvorenie ambulancie v Dudinciach  
 08.1.2021   Úradné hodiny ÚPSVaR Krupina  
 08.1.2021   Harmonogram zberu plastov obci Terany pre rok 2021  
 08.1.2021   Oznam o pozastavení prevádzkovania zdravotného strediska v Hontianskych Tesároch na rok 2021  
 17.12.2020   Elektrická prípojka sa už dá vybaviť rýchlejšie a bez papierov. SSD spustila nové online služby  
 25.11.2020   Informácie o nakladaní s použitými batériami a akumulátormi  
 24.11.2020   Vykurovacie obdobie - OZNAM  
 20.11.2020   Oznámenie o ochrane prírody a krajiny a žiadosť o spoluprácu  
 20.11.2020   Oznam o konaní služieb Božích  

Zo života našej obce

Vybudovanie kamerového systému v obci Terany
 Publikované: 14.12.2019,  Zobrazené: 509 x
Rozšírenie kamerového systém v počte 7 kamier bol inštalovaný v nasledovných lokalitách:...
Projekt: Úprava spevnených plôch na a pri cintoríne v obci Terany
 Publikované: 19.4.2018,  Zobrazené: 621 x
Terany – Nelegálne / čierne / skládky odpadu
 Publikované: 25.10.2017,  Zobrazené: 1066 x
Väčšinu obcí v oblasti životného prostredia trápia nelegálne skládky odpadu. Aj naša obec nie je výnimkou. Občania na odľahlé miesta vyvážajú napr. drobný stavebný odpad, odpad zo svojich záhrad, ale i bežný komunálny od...
Porovnanie poplatkov,tržieb a tonáže odpadov
 Publikované: 19.4.2017,  Zobrazené: 950 x
Porovnanie poplatkov,tržieb a tonáže odpadov...
Použité batérie a akumulátory
 Publikované: 17.3.2017,  Zobrazené: 1125 x
Modernizácia verejného osvetlenia - ukončenie
 Publikované: 13.12.2016,  Zobrazené: 1710 x
Modernizácia verejného osvetlenia - začiatok
 Publikované: 28.1.2016,  Zobrazené: 1814 x
Terany dostávajú ďalšie financie z eurofondov na verejné osvetlenie
 Publikované: 19.12.2015,  Zobrazené: 1895 x
Obecná knižnica
 Publikované: 26.1.2015,  Zobrazené: 2466 x
Obecná knižnica - Otváracia doba + Výpožičný poriadok. Otváracia doba STREDA: od 15:30 hod. do 16:30 hod....
Zmena termínu vývozu tuhého komunálneho odpadu.
 Publikované: 31.10.2014,  Zobrazené: 1745 x
Vývoz tuhého komunálneho odpadu v našej obci bude bývať vždy každú druhú stredu...