Obec Terany

Oznamy obce
 09.9.2019   ZBER, SEPARÁCIA a RECYKLÁCIA použitých batérií a akumulátorov - pozrite si informačný leták  
 05.9.2019   POZVÁNKA NA CVIČENIE - SM SYSTÉM  
 22.8.2019   KLUB PRIATEĽOV ZVIERAT - Prosba o pomoc  
 21.8.2019   Oznam o zastupovaní počas dovolenky - MUDr.Martin OLEJ  
 02.8.2019   Informácia o pokračovaní výluky ŽSR  
 17.6.2019   Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru - odvolanie  
 14.6.2019   Prevádzkový čas zberného dvora v Dudinciach  
 12.6.2019   Zber, separácia a recyklácia použitých batérií a akumulátorov  
 11.6.2019   Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru pre okresy Zvolen, Detva a Krupina  
 02.5.2019   Zber komunálneho odpadu - certifikát  
 28.3.2019   Povinnosti právnických a fyzických osôb - podnikateľov pri spaľovaní horľavých látok na voľnom priestranstve - usmernenie  
 26.2.2019   Zverejnenie údajov o úrovni vytriedenia za predchádzajúci kalendárny rok 2018 OBEC Terany  
 01.2.2019   Emailová adresa na doručenie oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie  
 01.2.2019   Oznam o zriadení ambulantnej pohotovostnej služby  
 25.1.2019   Registrácia chovov s 1 ošípanou na domácu spotrebu  
 09.1.2019   Harmonogram odvozu triedeného zberu na rok 2019  
 28.12.2017   Harmonogram zberu plastov 2018  
 18.1.2016   Čistenie komínov  
 29.12.2015   Parkovanie  
 30.7.2015   Upozornenie pre občanov  

Zo života našej obce

Projekt: Úprava spevnených plôch na a pri cintoríne v obci Terany
 Publikované: 19.4.2018,  Zobrazené: 152 x
Terany – Nelegálne / čierne / skládky odpadu
 Publikované: 25.10.2017,  Zobrazené: 587 x
Väčšinu obcí v oblasti životného prostredia trápia nelegálne skládky odpadu. Aj naša obec nie je výnimkou. Občania na odľahlé miesta vyvážajú napr. drobný stavebný odpad, odpad zo svojich záhrad, ale i bežný komunálny od...
Porovnanie poplatkov,tržieb a tonáže odpadov
 Publikované: 19.4.2017,  Zobrazené: 555 x
Porovnanie poplatkov,tržieb a tonáže odpadov...
Použité batérie a akumulátory
 Publikované: 17.3.2017,  Zobrazené: 551 x
Modernizácia verejného osvetlenia - ukončenie
 Publikované: 13.12.2016,  Zobrazené: 562 x
Modernizácia verejného osvetlenia - začiatok
 Publikované: 28.1.2016,  Zobrazené: 730 x
Terany dostávajú ďalšie financie z eurofondov na verejné osvetlenie
 Publikované: 19.12.2015,  Zobrazené: 736 x
Obecná knižnica
 Publikované: 26.1.2015,  Zobrazené: 1839 x
Obecná knižnica - Otváracia doba + Výpožičný poriadok. Otváracia doba STREDA: od 15:30 hod. do 16:30 hod....
Zmena termínu vývozu tuhého komunálneho odpadu.
 Publikované: 31.10.2014,  Zobrazené: 1203 x
Vývoz tuhého komunálneho odpadu v našej obci bude bývať vždy každú druhú stredu...