Obec Terany

Oznamy obce
 31.10.2019   VOĽBY DO NR SR 2020  
 23.10.2019   Inzercia - predaj  
 08.10.2019   Oznam - Bioodpad  
 02.10.2019   Vykurovacia sezóna  
 24.9.2019   Oznam o novom termíne zvozu plastového odpadu  
 09.9.2019   ZBER, SEPARÁCIA a RECYKLÁCIA použitých batérií a akumulátorov - pozrite si informačný leták  
 05.9.2019   POZVÁNKA NA CVIČENIE - SM SYSTÉM  
 22.8.2019   KLUB PRIATEĽOV ZVIERAT - Prosba o pomoc  
 21.8.2019   Oznam o zastupovaní počas dovolenky - MUDr.Martin OLEJ  
 02.8.2019   Informácia o pokračovaní výluky ŽSR  
 17.6.2019   Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru - odvolanie  
 14.6.2019   Prevádzkový čas zberného dvora v Dudinciach  
 12.6.2019   Zber, separácia a recyklácia použitých batérií a akumulátorov  
 11.6.2019   Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru pre okresy Zvolen, Detva a Krupina  
 02.5.2019   Zber komunálneho odpadu - certifikát  
 28.3.2019   Povinnosti právnických a fyzických osôb - podnikateľov pri spaľovaní horľavých látok na voľnom priestranstve - usmernenie  
 26.2.2019   Zverejnenie údajov o úrovni vytriedenia za predchádzajúci kalendárny rok 2018 OBEC Terany  
 01.2.2019   Emailová adresa na doručenie oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie  
 01.2.2019   Oznam o zriadení ambulantnej pohotovostnej služby  
 25.1.2019   Registrácia chovov s 1 ošípanou na domácu spotrebu  

Zo života našej obce

Projekt: Úprava spevnených plôch na a pri cintoríne v obci Terany
 Publikované: 19.4.2018,  Zobrazené: 181 x
Terany – Nelegálne / čierne / skládky odpadu
 Publikované: 25.10.2017,  Zobrazené: 622 x
Väčšinu obcí v oblasti životného prostredia trápia nelegálne skládky odpadu. Aj naša obec nie je výnimkou. Občania na odľahlé miesta vyvážajú napr. drobný stavebný odpad, odpad zo svojich záhrad, ale i bežný komunálny od...
Porovnanie poplatkov,tržieb a tonáže odpadov
 Publikované: 19.4.2017,  Zobrazené: 588 x
Porovnanie poplatkov,tržieb a tonáže odpadov...
Použité batérie a akumulátory
 Publikované: 17.3.2017,  Zobrazené: 586 x
Modernizácia verejného osvetlenia - ukončenie
 Publikované: 13.12.2016,  Zobrazené: 587 x
Modernizácia verejného osvetlenia - začiatok
 Publikované: 28.1.2016,  Zobrazené: 764 x
Terany dostávajú ďalšie financie z eurofondov na verejné osvetlenie
 Publikované: 19.12.2015,  Zobrazené: 770 x
Obecná knižnica
 Publikované: 26.1.2015,  Zobrazené: 1949 x
Obecná knižnica - Otváracia doba + Výpožičný poriadok. Otváracia doba STREDA: od 15:30 hod. do 16:30 hod....
Zmena termínu vývozu tuhého komunálneho odpadu.
 Publikované: 31.10.2014,  Zobrazené: 1242 x
Vývoz tuhého komunálneho odpadu v našej obci bude bývať vždy každú druhú stredu...