Obec Terany

Oznamy obce
 18.9.2020   POZVÁNKA NA CVIČENIE SM SYSTÉM  
 10.9.2020   Výkup papiera  
 03.9.2020   COVID 19 - prevencia, informácie, vyhlásenia  
 02.9.2020   Sezóna v pestovateľskej pálenici  
 02.9.2020   Nové opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR platné od 01.09.2020  
 02.9.2020   Protiepidemické opatrenia - Materská škola  
 30.7.2020   Dudinské otvorené pivnice 2020  
 08.6.2020   Oznam o odbere krvi, ktorý bude 18.6.2020 vo veľkej sále obecného úradu v Teranoch  
 02.6.2020   Informácia o výluke ŽSR na trati Krupina- Šahy  
 04.5.2020   Aktuálne opatrenia v súvislosti s COVID - 19  
 21.4.2020   Upozornenie na povinnosť predchádzať zaburineniu na pozemkoch  
 08.4.2020   Oznam o uzatvorení zberného dvora v Dudinciach  
 01.4.2020   Nové odporúčania v súvislosti s COVID 19  
 01.4.2020   Mimoriadna zmena cestovného poriadku  
 30.3.2020   Uzatvorenie prevádzok - opatrenie UVZ platné od 30.3.2020  
 19.3.2020   Najčastejšie otázky a odpovede od obyvateľov zasielané na Centrálne monitorovacie a riaidiace stredisko SKR  
 17.3.2020   Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia  
 16.3.2020   Upozornenie - zmena úradných hodín  
 16.3.2020   Ako postupovať pri volaniach občanov v súvislosti s koronavírusom a vyhlásenou mimoriadnou situáciou a prijatými opatreniami zo strany štátu?  
 14.3.2020   Mimoriadna zmena cestovného poriadku autobusových liniek prímestskej autobusovej dopravy s platnosťou od 15.3.2020  

Zo života našej obce

Vybudovanie kamerového systému v obci Terany
 Publikované: 14.12.2019,  Zobrazené: 230 x
Rozšírenie kamerového systém v počte 7 kamier bol inštalovaný v nasledovných lokalitách:...
Projekt: Úprava spevnených plôch na a pri cintoríne v obci Terany
 Publikované: 19.4.2018,  Zobrazené: 401 x
Terany – Nelegálne / čierne / skládky odpadu
 Publikované: 25.10.2017,  Zobrazené: 855 x
Väčšinu obcí v oblasti životného prostredia trápia nelegálne skládky odpadu. Aj naša obec nie je výnimkou. Občania na odľahlé miesta vyvážajú napr. drobný stavebný odpad, odpad zo svojich záhrad, ale i bežný komunálny od...
Porovnanie poplatkov,tržieb a tonáže odpadov
 Publikované: 19.4.2017,  Zobrazené: 818 x
Porovnanie poplatkov,tržieb a tonáže odpadov...
Použité batérie a akumulátory
 Publikované: 17.3.2017,  Zobrazené: 863 x
Modernizácia verejného osvetlenia - ukončenie
 Publikované: 13.12.2016,  Zobrazené: 1288 x
Modernizácia verejného osvetlenia - začiatok
 Publikované: 28.1.2016,  Zobrazené: 1466 x
Terany dostávajú ďalšie financie z eurofondov na verejné osvetlenie
 Publikované: 19.12.2015,  Zobrazené: 1467 x
Obecná knižnica
 Publikované: 26.1.2015,  Zobrazené: 2238 x
Obecná knižnica - Otváracia doba + Výpožičný poriadok. Otváracia doba STREDA: od 15:30 hod. do 16:30 hod....
Zmena termínu vývozu tuhého komunálneho odpadu.
 Publikované: 31.10.2014,  Zobrazené: 1381 x
Vývoz tuhého komunálneho odpadu v našej obci bude bývať vždy každú druhú stredu...