Obec Terany

Uzavreli manželstvo

Uzavreli manželstvo v roku 2016:

09/04/2016 - Mgr. Mária Bosáková + Mgr. Matej Šiška

Uzavreli manželstvo v roku 2015:

24/07/2015 - Bc. Klára Martinovicová + Peter Bálik

Uzavreli manželstvo v roku 2014:

26/07/2014 - Aneta Vatrová + Pavel Štefánik

22/11/2014 - Adriána Bartošová + Matej Kováč

Uzavreli manželstvo v roku 2013:

30/11/2013 - Lucia Pavlovičová + Michal Vincler

  17/12/2013 - Anna Mičudová + Jozef Mičuda

Uzavreli manželstvo v roku 2012:

19/05/2012 - Stanislava Feňáková + Róbert Šturman

04/08/2012 - Mária Paterová + Michal Záhorský

Uzavreli manželstvo v roku 2011:

24/09/2011 - Hana Priadková + Ján Penička

27/09/2011 - Michaela Hrivňáková - Michal Vlačuha

Uzavreli manželstvo v roku 2010:

12/05/2010 - Anna Talábová + František Poláčik

26/06/2010 - Erika Chrienová + Marián Hecl

Uzavreli manželstvo v roku 2009:

20/06/2009 - Jarmila Miháliková + Lukáš Varga

19/09/2009 - Kvetoslava Stankovičová + Jozef Pilch 

10/10/2009 - Alena Miháliková + Pavol Ondrušek

10/10/2009 - Bibiana Kelová + Boris Štefanický