Obec Terany

Orgány verejnej správy


Úrad práce, sociálnych vecía rodiny Zvolen - pracovisko Krupina
ČSA 2190/3
963 01 Krupina
tel.:045 55 11 300
fax:045 55 11 595
e-mail:www.upsvar-zv.sk/kontakty_ka.php
www: www.upsvar-zv.sk
Pondelok:
Utorok:
Streda:
Štvrtok:
Piatok:
8:00 - 15:00
8:00 -15:00
9:00 - 17:00
nestránkový deň
8:00 - 12:00

Obvodný úrad životného prostredia - pracovisko Krupina
ČSA 2190/3
963 01 Krupina
tel.:045 55 11 
fax:045 55 11 431
e-mail:ozp@ka.ouzp.sk
www: www.ka.ouzp.sk
Pondelok:
Utorok:
Streda:
Štvrtok:
Piatok:
8:00 - 15:00
nestránkový deň
8:00 - 16:00
nestránkový deň
8:00 - 12:00

Obvodný úrad vo Zvolene - odbor živnostenského podnikania - pracovisko Krupina
ČSA 
963 01 Krupina
tel.:045 55 11 608
fax:
e-mail:mailto:ozpo@ka.vs.sk
www:
Pondelok:
Utorok:
Streda:
Štvrtok:
Piatok:
7:30 - 15:30
7:30 - 15:30
7:30 - 15:30
nestránkový deň
7:30 - 14:00

Správa katastra Krupina
ČSA 2190/3
963 01 Krupina
tel.:045 55 11 698
fax:045 55 19 051
e-mail:skka@gku.sk
www: www.geodesy.gov.sk
Pondelok:
Utorok:
Streda:
Štvrtok:
Piatok:
8:00 - 15:00
nestránkový deň
8:00 - 16:30
nestránkový deň
8:00 - 12:30

Daňový úrad
Kuzmányho 2191/4
963 01 Krupina
tel.:045 55 21 487
fax:045 55 11 279
e-mail:du.ka@bb.drsr.sk
www: www.drsr.sk
Pondelok:
Utorok:
Streda:
Štvrtok:
Piatok:

8:00 - 16:00
nestránkový deň
8:00 - 17:00
nestránkový deň
8:00 - 12:00