Obec Terany

Porovnanie poplatkov,tržieb a tonáže odpadov

Obec Terany, Terany 116, 96268

Porovnanie poplatkov, tržieb a tonáže odpadov vyprodukovaných

v obci Terany za roky 2015 a 2016.

 

Rok 2015

Poplatky za vývoz PDO / komunálny, objemový a stavebný odpad /: 8319 €

Tržby od obyvateľov: 5592 €

Množstvo odpadu v tonách:

Komunálny odpad: 171, 72 ton

Vyseparovaný odpad: 16, 25 ton

Spolu: 187, 97 ton

 

Rok 2016

Poplatky za vývoz PDO / komunálny, objemový a stavebný odpad /: 9268 €

Tržby od obyvateľov: 6275 €

Množstvo odpadu v tonách:

Komunálny odpad: 174, 35 ton

Stavebný odpad: 10,47 ton

Vyseparovaný odpad: 16, 83 ton

Spolu: 201, 65 ton

 

Vysvetlivky:

Vyseparovaný odpad – plasty, sklo, papier, kartóny, elektro odpad, BRKO, železo, textil...

Poplatky : vývoz kuka - nádob, odvoz kontajnerov,iwc fake watchesuloženie na skládku, poplatok za

skládkovanie v zmysle zák. č. 434/2016 Zb.z.

Odpad zo stavieb / odvoz, skládkovanie / si hradí producent samostatne do pokladne obec.

 

úradu.