Obec Terany

Užitočné telefónne čísla

Smerové číslo Terian pri volaní v SR045
Smerové číslo Terian pri volaní zo zahraničia00421 45
Informácie o telefónnych číslach1181
Informácie o medzinárodných telefónnych číslach12149

Integrovaný záchranný systém112
Hasičský a záchranný zbor150
Záchranná zdravotná služba155
Polícia158
Nemocnica - operátor555 09 11
Rýchla zdravotná služba - MNsP555 09 68
Poruchy – plyn0850 111 727
Poruchy – elektrický prúd0800 159 000
Poruchy – voda

045 551 13 95

0850 111 234