Obec Terany

Začaté správne konania

Informácie o začatých správnych konaniach

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Na základe zmluvy obcí a miest č. 1/2003 v znení neskorších dodatkov o zriadení Spoločného obecného úradu so sídlom v Krupine, potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom

správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Mesto Krupina, Spoločný obecný úrad, Svätotrojičné nám. č. 5, 963 01 Krupina, alebo elektronicky na adresu:

uradovna@krupina.sk v lehote piatich pracovných dní od dátumu zverejnenia informácie.

Začaté správne konania:


 Číslo konania: SK 158/2019/11

Dátum zverejnenia informácie: 10.01.2019

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 1 ks tuja na pozemku parc. č. 135/2 registra C KN v k.ú. Dudince a 1 ks slivka na pozemku parc. č. 18 registra E KN (547/1 registra C KN v k.ú. Merovce, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni územnej ochrany. 


Číslo konania: SK 10402/2018/32

Dátum zverejnenia informácie: 20.09.2018

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 2 ks breza, ktoré rastú na pozemku parc. č. 395/2  registra C KN v k.ú. Dolné Terany,  v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni územnej ochrany. 

 

Číslo konania: SK 9949/2018/32

Dátum zverejnenia informácie: 11.06.2018

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, krovitého porastu o výmere 1878 m2 v zložení svíb, trnka, hloh, jarabina, ruža šípová, agát, ostružina, ktoré rastú na pozemkoch parc. č.  188/1, 188/2, 186 registra C KN v k.ú. Dolné Terany,  v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni územnej ochrany.

 

Číslo konania: SK 9702/2018/32

Dátum zverejnenia informácie: 17.04.2018

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 1 ks smrek na pozemku parc. č. 91/1 registra C KN v k.ú. Dolné Terany,  v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni územnej ochrany.

 

 

 

Číslo konania: SK 9497/2018/14

Dátum zverejnenia informácie: 12.03.2018

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 2 ks lipa, na pozemku parc. č. 4 registra C KN v k.ú. Dvorníky, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni územnej ochrany. 

 

Číslo konania: SK 9195/2018/11

Dátum zverejnenia informácie: 05.02.2018

 

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 3 ks lipa na pozemku parc. č. 706/4 registra E KN v k.ú. Dudince a 1 ks hruška na pozemku parc. č. 245 registra E KN v k.ú. Merovce, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.

 

Číslo konania: SK 9197/2018/11

Dátum zverejnenia informácie: 05.02.2018

 

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 1 ks tuja, 1 ks lipa na pozemku parc. č. 171/1 registra C KN, 1 ks lipa na pozemku prac. č. 107/1 registra C KN, 1 ks slivka na pozemku parc. č. 675 registre E KN, 2 ks breza na pozemku parc. č. 135/2 registra C KN v k.ú. Dudince, 1 ks orech vlašský na pozemku parc. č. 84 registra C KN, 2 ks slivka na pozemku parc. č. 382/1 registra E KN v k.ú. Merovce, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.


 

Číslo konania: SK 10593/2017/32

Dátum zverejnenia informácie: 27.11.2017

 

 

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 1 ks smrek na pozemku parc. č. 1072/15 registra C KN v k.ú. Horné Terany, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.

 

Číslo konania: SK 10583/2017/11

Dátum zverejnenia informácie: 24.11.2017

 

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 1 ks smrek, na pozemku parc. č. 130/1 registra C KN v k.ú. Dudince, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni územnej ochrany.

 

Číslo konania: SK 10488/2017/14

Dátum zverejnenia informácie: 10.11.2017

 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 1 ks pagaštan, 1 ks smrekovec opadavý, ktoré rastú na pozemku parc. č. 4222 registra E v k.ú. Hontianske Tesáre, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni územnej ochrany.

 

Číslo konania: SK 10790/2016/11

Dátum zverejnenia informácie: 07.12.2016

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 4 ks orech, 1 ks topoľ, ktoré rastú na pozemku parc. č. 84 registra C KN v k.ú. Merovce, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni územnej ochrany.

 

Číslo konania: SK 10652/2016/11

Dátum zverejnenia informácie: 11.11.2016

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 1 ks smrek, ktorý rastie na pozemku parc. č. 210/1 registra C KN v k.ú. Dudince, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni územnej ochrany.

 

Číslo konania: SK 10651/2015/11

Dátum zverejnenia informácie: 03.12.2015

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 2 ks smrek, ktoré rastú na pozemku parc. č. 183 registra C KN v k.ú. Dudince, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002

Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni územnej ochrany.

 

Číslo konania: SK 10650/2015/11

Dátum zverejnenia informácie: 03.12.2015

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 2 ks borovica, 1 ks orech,1 ks smrek a 3 ks agát, ktoré rastú na pozemkoch parc. č. 194/1, 380, 707 registra E KN, 118,

610/1 registra C KN v k.ú. Dudince, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni územnej ochrany.

 

Číslo konania: SK 10486/2015/32

Dátum zverejnenia informácie: 10.11.2015

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 2 ks jedľa, ktoré rastú na pozemku parc. č. 387/5 registra C KN v k.ú. Dolné Terany, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni územnej ochrany.

 

Číslo konania: SK 9863/2015/32

Dátum zverejnenia informácie: 22.06.2015

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 1 ks duglaska, ktorá rastie na pozemku parc. č. 1340/78 registra C KN v k.ú. Horné Terany, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č.

543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, v prvom stupni územnej ochrany.