Obec Terany

Súhrnné štvrťročné správy


Priložené dokumenty

DátumNázovVeľkosť a typ
29. 11. 2018  6.12.2017 - Nákup strojného vybavenia obce176 kB [pdf]
29. 11. 2018  5.10.2016 - Zápisnica z otvárania ponúk - Vybudovanie vestibulu kultúrneho domu68 kB [pdf]
29. 11. 2018  4.1.2016 - Modernizácia sústavy VO v obci Terany266 kB [pdf]
29. 11. 2018  28.2.2015 - Záhradná traktorová kosačka271 kB [pdf]
29. 11. 2018  28.2.2015 - Vývoz odpadu - kontajnerov312 kB [pdf]
29. 11. 2018  28.2.2015 - Rekonštrukcia odvodňovacích zariadení400 kB [pdf]
29. 11. 2018  28.2.2015 - Rekonštrukcia chodníkov a vstupov413 kB [pdf]
29. 11. 2018  28.2.2015 - Obstaranie mäsa na rok 2015289 kB [pdf]
29. 11. 2018  28.2.2015 - Modernizácia sústavy VO v obci Terany266 kB [pdf]
29. 11. 2018  28.2.2015 - Dodanie stolov a stoličiek650 kB [pdf]
29. 11. 2018  28.2.2015 - Cesta pre IBV SO-02 vodovod205 kB [pdf]
29. 11. 2018  28.2.2015 - Cesta pre IBV242 kB [pdf]
29. 11. 2018  28.11.2107 - Záznam z prieskumu trhu(obnova domu smútku)108 kB [pdf]
29. 11. 2018  22.4.2016 - Zápisnica z otvárania ponúk pre vypracovanie územného plánu obce103 kB [pdf]
29. 11. 2018  18.3.2015 - Ochrana pred povodňami831 kB [pdf]
29. 11. 2018  17.8.2016 - Zápisnica z otvárania ponúk pre prístavbu požiarnej zbrojnice74 kB [pdf]
29. 11. 2018  16.12.2016 - Dodanie zariadenia do kuchyne kultúrneho domu529 kB [pdf]
29. 11. 2018  10.10.2017 - Sanita MŠ114 kB [pdf]
29. 11. 2018  10.10.2017 - Oprava výtlkov118 kB [pdf]