Obec Terany

Demografia

Demografia obce Terany

  • Počet obyvateľov k 31.10.2009 - 677

Členenie:

  • ženy 304

  • muži 269

  • predproduktívny vek (0-14) - 104(chlapci 50, dievčatá 54)

 

 

 

Demografia obce Terany podľa Štatistického úradu SR:

http://www.statistics.sk/mosmis/sk/demografia.jsp?txtUroven=430605&

lstObec=518867