Obec Terany

Ukončené verejné obstarávania


Priložené dokumenty

NázovVeľkosť a typ
  Dodanie stolov a stoličiek71 kB [pdf]
  Ochrana pred povodňami182 kB [pdf]
  Poradenstvo v oblasti ekonomickej udržateľnosti72 kB [pdf]
  Prestavba budovy na klub dôchodcov a spoločenské centrum105 kB [pdf]
  Rekonštrukcia chodníkov a vstupov do RD109 kB [pdf]
  Rekonštrukcia chodníkov a vstupov k RD71 kB [pdf]
  Sanácia miesta s nezákonne umiestneným odpadom - Horné Terany188 kB [pdf]
  Spracovanie územného plánu obce Terany145 kB [pdf]
  TERANY – CESTA PRE IBV – SO-02 - VODOVOD171 kB [pdf]
  Terénne úpravy a rekonštrukcia odvodňovacích zariadení v obci Terany128 kB [pdf]
  Vývoz odpadu - kontajnerov36 kB [pdf]
  Výzva na predloženie cenovej ponuky91 kB [pdf]
  Výzva na predloženie cenovej ponuky na prístavbu požiarnej zbrojnice1 539 kB [pdf]
  Výzva na predloženie cenovej ponuky UP obce Terany91 kB [pdf]
  Výzva na predloženie ponuky na zariadenia do kuchyne299 kB [pdf]
  Výzva na predloženie ponuky pre sanáciu miest s nezákonne umiestneným odpadom225 kB [pdf]
  Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy obecného úradu a kultúrneho domu v Teranoch99 kB [pdf]
  Záhradná traktorová kosačka67 kB [pdf]
  Úprava spevnených plôch pri cintoríne obce Terany71 kB [pdf]