Obec Terany

Infraštruktúra obce

Občianska a technická vybavenosť:

 • Pošta

 • Materská škola

 • Kultúrny dom

 • Knižnica

 • Dom smútku

 • Futbalové ihrisko

 • Predajňa potravinárskeho tovaru

 • Pohostinské odbytové stredisko

 • Predajňa nepotravinárskeho tovaru

 • Ostatné hromadné ubytovacie zariadenia

 • Autobusová doprava

 • Verejný vodovod

 • Rozvodná sieť plynu

 • Kanalizácia

 • Spoje a telekomunikačné zariadenia