Obec Terany

Modernizácia verejného osvetlenia - ukončenie

Modernizacia ukoncenie