Obec Terany

Podlimitné zákazky - zverejňovanie

Zverejňovanie informácií a dokumentov v profile v členení podľa jednotlivých verejných obstarávaní v zmysle § 49a ods.1, § 41 ods.1, § 136 ods.9, § 21 ods.2, § 46 ods.2, § 67 ods.6 Zákona o verejnom obstarávaní č. 25/2006 Z.z.