Obec Terany

Zbor pre občianske záležitosti

Členky ZPOZ-u:

 • Blanka Molnárová 
 • Mariana Gombalová 
 • Blaženka Ihracká 
 • Janka Keľhová 
 • Iveta Gajdošová 
 • Emília Števťaťová 

Aktivity:

V priebehu roka sa konajú nasledovné aktivity:

 • uvítanie detí do života,
 • výročie svadieb,
 • výročie životných jubileí,
 • 1.11. sa uskutočňuje Pamiatka zosnulých
 • atď.