Obec Terany

Zmena vývozu komunálneho odpadu 2023

Vývoz komunálneho odpadu sa v mesiaci január uskutoční v stredu 18.01.2023 a potom každý tretí týždeň. 

V mesiaci február sa vývoz komunálneho odpadu uskutoční v stredu 08.02.2023.

Žiadame občanov o dôslednú separáciu odpadu, nakoľko sa komunálny odpad bude vyvážať raz za tri týždne.