Obec Terany

VZN o dani za psa, dani za nevýherné hracie prístroje a miestnom poplatku za užívanie verejného priestranstva, komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce


Priložené dokumenty

NázovVeľkosť a typ
  VZN o dani za psa, dani za nevýherné hracie prístroje a miestnom poplatku za užívanie verejného priestranstva, komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce254 kB [pdf]