Obec Terany

VOĽBY DO NR SR 2020

Elektronická adresa na doručovanie žiadostí o voľbu poštou

 obecterany@obecterany.sk

Informácie o podmienkach hlasovania poštou

 http://www.minv.sk/?nr20-posta2