Obec Terany

Voľba prezidenta 2009

VÝSLEDKY VOĽBY PREZIDENTA
21. marca a 4. apríla 2009 v obci TERANY

VOĽBA PREZIDENTA SR - 1. kolo: 21. marca 2009

Celkový počet osôb zapísaných do zoznamu voličov - okrsok č. 1:

490
Počet platných odovzdaných hlasov:229

 

Prehľad odovzdaných hlasov
vo voľbách za jednotlivých kandidátov na prezidenta SR - okrsok č. 1

Dagmara BOLLOVÁ, PaedDr.

1
Ivan GAŠPAROVIČ, doc., JUDr., CSc.166
Zuzana MARTINÁKOVÁ8
Milan MELNÍK, prof., RNDr., DrSc.2
František MIKLOŠKO, RNDr.1
Iveta RADIČOVÁ, prof., PhDr., PhD46
Milan SIDOR, PhDr., CSc.5

Celkový počet osôb zapísaných do zoznamu voličov - okrsok č. 2:

59
Počet platných odovzdaných hlasov:48

 

Prehľad odovzdaných hlasov
vo voľbách za jednotlivých kandidátov na prezidenta SR - okrsok č. 2

Dagmara BOLLOVÁ, PaedDr.

1
Ivan GAŠPAROVIČ, doc., JUDr., CSc.31
Zuzana MARTINÁKOVÁ1
Milan MELNÍK, prof., RNDr., DrSc.1
František MIKLOŠKO, RNDr.11
Iveta RADIČOVÁ, prof., PhDr., PhD3
Milan SIDOR, PhDr., CSc.0

 

VOĽBA PREZIDENTA SR - 2. kolo: 4. apríla 2009

Celkový počet osôb zapísaných do zoznamu voličov - okrsok č. 1:

482
Počet platných odovzdaných hlasov:265

 

Prehľad odovzdaných hlasov
vo voľbách za jednotlivých kandidátov na prezidenta SR - okrsok č. 1

Ivan GAŠPAROVIČ, doc., JUDr., CSc.

215
Iveta RADIČOVÁ, prof., PhDr., PhD50

Celkový počet osôb zapísaných do zoznamu voličov - okrsok č. 2:

60
Počet platných odovzdaných hlasov:45

 

Prehľad odovzdaných hlasov
vo voľbách za jednotlivých kandidátov na prezidenta SR -
okrsok č.2

Ivan GAŠPAROVIČ, doc., JUDr., CSc.

34
Iveta RADIČOVÁ, prof., PhDr., PhD11