Obec Terany

Zmena termínu vývozu tuhého komunálneho odpadu.

Vývoz  tuhého komunálneho odpadu v našej obci  bude bývať vždy každú druhú stredu a to v nasledovných termínoch: 29.10.2014, 12.11.2014, 26.11.2014, 10.12.2014.