Obec Terany

Referendum 2010

 

Referendum 2010 - výsledky za obec Terany

 

Dátum konania: 18. september 2010

Počet oprávnených občanov zapísaných v okrsku do zoznamu na hlasovanie: 543

Počet oprávnených občanov, ktorým sa vydali hlasovacie lístky: 108

Počet odovzdaných hlasovacích lístkov: 108

Počet odovzdaných platných hlasovacích lístkov: 108

Počet odovzdaných neplatných hlasovacích lístkov -

 

Otázka počet hlasov ,,ÁNO“ počet hlasov ,, NIE “

č.1                              93                             15

č.2                            100                               6

č.3                              99                               6

č.4                              82                             18

č.5                              65                             22

č.6                              59                             11