Obec Terany

Oznam o pozastavení prevádzkovania zdravotného strediska v Hontianskych Tesároch na rok 2021

Spoločnosť MEDISAN, ktorej je konateľom MUDr Peter Uhrík požiadala o dočasné pozastavenie prevádzkovania zdravotného strediska v Hontianskych Tesároch na rok 2021, aj napriek tomu že boli prisľúbené opravy a úpravy priestorov zdravotného strediska nad rámec bežnej údržby, ktoré obec ako vlastník budovy zabezpečí v súlade s rozhodnutím Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom vo Zvolene v termíne do 28.2.2021.

A tiež osobnému ubezpečeniu starostkou obce že tento termín bude dodržaný, MUDr. Uhrík požiadal o dočasné pozastavenie povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia na dobu od 1.1.2021 do 31.12.2021.

V tomto čase plánuje poskytovať zdravotnú starostlivosť len v Hontianskych Moravciach, a pravdepodobne časom len v Dudinciach. Pretože tento  variant je pre nás a hlavne Vás milí občania neprijateľný, hľadáme spoločne s BBSK vhodné a čo najlepšie riešenie. Ubezpečujeme Vás že prevádzku zdravotného strediska v Hontianskych Tesároch po splnení požiadaviek hygieny ( od marca 2021) hodláme zachovať ak nie s terajším, tak s iným lekárom. 

Predpisovanie liekov bude prebiehať obvyklým spôsobom – telefonicky na čísle:

0907 150 956