Obec Terany

ODPIS STAVU ELEKTROMEROV

žiadame obyvateľov a vlastníkov nehnuteľností v obci Terany, že sa v dňoch10.2.2021 - 12.2.2021 (streda-piatok)budú odpisovať stavy elektromerov.

Prosíme občanov, aby sprístupnili elektrické hodiny na odpočet (zavreli psov, odomkli bránky,...), tak aby mohol byť odpočet uskutočnený.

V prípade, že niekto nevie sprístupniť elektromer, alebo je elektromer na ťažko prístupnom mieste (pivnica, chatka), tak nech hlási stav elektromera telefonicky na t.č.0911039766, alebo mailom:annabalkova@gmail.com. Telefonovať je možné aj po pracovnej dobe a aj cez víkend.

Stav elektromera je potrebné nahlásiťnajneskôr do 20.2.2021

Ďakujeme