Obec Terany

Aktualizácia COVID automatu a nové vyhlášky

Najhlavnejšie zmeny v „kocke“ oproti doterajšiemu stavu:

•            Režim „kompletne zaočkovaní“ sa mení na režim OP (očkovaní, prekonaní). Znamená to, že osoby, ktoré prekonali COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami, budú mať rovnaké možnosti ako kompletne zaočkované osoby. Po novom sú teda stanovené režimy “OP”, “OTP” (očkovaní, testovaní, prekonaní) a “základ” (všetci, bez ohľadu na imunitný status).

•            Prevádzky (mimo esenciálnych obchodov – podrobne vymenované vo vyhláške k činnosti prevádzok - paragraf 2 odsek 2) sú pre režim OTP a základ v červenej až čiernej farbe zatvorené.

•            V červenej až čiernej farbe sa pre režim OTP zavádza jednotný limit pre hromadné podujatia do počtu šesť osôb. Pre režim OP sa limity v červenej až čiernej farbe znižujú na 200, 100 a 50.

•           Na návrh odborných autorít a v súlade so schváleným COVID automatom sa pod pojmom OP (očkovaní, prekonaní) rozumie: 

    ·       osoba najmenej 14 dní po aplikácii druhej dávky vakcíny s dvojdávkovou schémou, avšak nie viac ako jeden rok po aplikácii poslednej dávky

    ·       osoba najmenej 21 dní po aplikácii prvej dávky vakcíny s jednodávkovou schémou, avšak nie viac ako jeden rok po aplikácii poslednej dávky

    ·       osoba najmenej 14 dní po aplikácii prvej dávky vakcíny, ak bola prvá dávka podaná v intervale do 180 dní od prekonania COVID-19, avšak nie viac ako jeden rok po aplikácii poslednej dávky

    ·       osoby, ktoré prekonali COVID-19 pred nie viac ako 180 dňami a mali ho potvrdený RT-PCR testom

    ·       deti do 12 rokov po prekonaní COVID-19 pred nie viac ako 180 dňami - potvrdenie vydá pediater aj na základe pozitívneho výsledku antigénového testu vykonaného do 15. novembra 2021

    ·       osoby, ktoré prekonali COVID-19 pred viac ako 180 dňami a boli zaočkovaní jednou dávkou vakcíny podanej do 180 dní od prekonania ochorenia

    ·       deti do 2 rokov veku;

    ·       deti od 2 do 12 rokov a 2 mesiace s negatívnym výsledkom antigénového testu (platný 48 hodín od odberu) alebo PCR/LAMP testu (platný 72 hodín od odberu). 


Podrobné informácie nájdete v priloženej tlačovej správe, ktorú pripravil Úrad verejného zdravotníctva SR.

Nové vyhlášky sú zverejnené na nasledovnom linku:

https://www.minv.sk/?2021-2

Priložené dokumenty

NázovVeľkosť a typ
  Informácia k novým vyhláškam zverejneným vo Vestníku vlády SR122 kB [pdf]