Obec Terany

Zasadnutia OZ v roku 2012

31.12.2012 - Prehľad uznesení zo zasadnutí obecného zastupiteľstva obce Terany
Prehľad uznesení zo zasadnutí obecného zastupiteľstva [pdf / 212 kB]
14.12.2012 - Obecné zastupiteľstvo
Dochádzka [pdf / 184 kB]
Zápisnica [pdf / 1559 kB]
27.11.2012 - Obecné zastupiteľstvo
Dochádzka [pdf / 184 kB]
Zápisnica [pdf / 798 kB]
15.11.2012 - Obecné zastupiteľstvo
Dochádzka [pdf / 176 kB]
Zápisnica [pdf / 1689 kB]
06.11.2012 - Obecné zastupiteľstvo
Dochádzka [pdf / 176 kB]
Zápisnica [pdf / 410 kB]
09.10.2012 - Obecné zastupiteľstvo
Dochádzka [pdf / 176 kB]
Zápisnica [pdf / 419 kB]
11.9.2012 - Obecné zastupiteľstvo
Dochádzka [pdf / 176 kB]
Zápisnica [pdf / 1612 kB]
26.7.2012 - Obecné zastupiteľstvo
Zápisnica [pdf / 147 kB]
Dochádzka [pdf / 176 kB]
28.6.2012 - Obecné zastupiteľstvo
Dochádzka [pdf / 175 kB]
Zápisnica [pdf / 157 kB]
10.5.2012 - Obecné zastupiteľstvo
Zápisnica [pdf / 161 kB]
Dochádzka [pdf / 175 kB]
02.4.2012 - Obecné zastupiteľstvo
Zápisnica [pdf / 156 kB]
Dochádzka [pdf / 178 kB]
31.1.2012 - Obecné zastupiteľstvo
Dochádzka [pdf / 176 kB]
Zápisnica [pdf / 163 kB]