Obec Terany

Zoznam zmlúv za rok 2014

ZverejnenéNázovČísloZmluvná stranaIČO
08.12.2014Dodatok č. 01/2014 k dohode č. 23/§50j/NS/2014/ZV01/2014Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen37949560
08.12.2014Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb.Slovak Telekom a.s.35763469
01.12.2014Zmluva o pripojení k informačnému systému Dátového centra obcí a miest.DataCentrum elektronitácie územnej samosprávy Slovenska (DEU45736359
01.12.2014Zmluva o poskytovaní audítorských služiebIng. Milena Korcová
11.11.2014Zmluva o poskytovaní verejných služieb-balík služiebSlovak Telekom a.s.35763469
06.11.2014Dodatok k poistnej zmluve č. 0100016203Komunálna poisťovňa a.s.31595545
03.11.2014Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a reg. zamestnanosti.23/§50j/NS/2014Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen37949560
09.10.2014Nájomná zmluva na pozemok.Krajčík Ján, Terany 148
03.10.2014Dohoda o vyplatení jednorázového lojalitného bonusu za rok 2013.Stredoslovenská energetika a.s.36403008
22.08.2014Kolektívna zmluva 2014
11.08.2014Dodatok č. 3 k zmluve o dodávke plynu6300142092 dod.SPP a.s.35815256
11.08.2014Prenájom reklamnej plochyKomunálna poisťovňa a.s.31595545
11.08.2014Ochrana pred povodňami.VODALES s.r.o. Zvolen
11.08.2014Kúpna zmluva-parcela.č.57/1Petrovská Valéria
11.08.2014Kúpna zmluva na pôdu pod parkovisko pri cintoríne.Kuzma, Kováč, Brza, Agrifarma
20.07.2014Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie.5190011206Komunálna poisťovňa, a.s. Bratislava31595545
20.07.2014Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie.5190011205Komunálna poisťovňa, a.s. Bratislava31595545
03.07.2014Zmluva o nájme rodinného domuDodoková Katarína
20.06.2014Zmluva o aktualizácii programov-dodatok 3TOPSET Solutions46919805
20.06.2014Zmluva o združenej dodávke elektriny.Stredoslovenská energetika a.s.36403008
07.05.2014Kúpno-predajná zmluva - Škoda FelíciaKováč Vladimír, Terany č. 232
06.05.2014Vykonanie auditu účtovnej závierky.Ing. Milena Korcová30197996
02.05.2014Dohoda na vykonanie aktivačnej činnosti.11/§52a/2014/ZVUrad práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen37949560
04.04.2014Dodatok č. 2 k zmluve o aktualizácii programovA/2380/11/2008Topset Solutions s.r.o. Stupava46919805
31.03.2014Nájomná zmluvaDodoková Katarína
18.03.2014Výpoveď zmluvy zo dňa 13.10.2010.Pavel Kohút
18.03.2014Odvoz tuhého komunálneho odpaduMestský podnik Dudince s.r.o.36040100
18.03.2014Zmluva o poskytovaní obedovDD a DSS Terany648531
03.02.2014Dohoda za kuchynský odpad.Hvížďalka Ondrej, Dudince
30.01.2014Havarijné poistenie motorového vozidla.Komunálna poisťovňa, a.s. Vena InsuranceGroup, Bratislava31595545
30.01.2014PZP poistenie KIA VENGAKomunálna poisťovňa, a.s. Vena InsuranceGroup, Bratislava31595545
28.01.2014Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí nenávrat.finanč.príspevkuPoľnohospodárska platobná agentúra30794323
28.01.2014Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služiebSlovak Telekom a.s. Bratislava35763469
21.01.2014Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie.Komunálna poisťovňa, a.s. Vena InsuranceGroup, Bratislava31595545
Mohlo by Vás zaujímať: