Obec Terany

Zoznam zmlúv za rok 2013

ZverejnenéNázovČísloZmluvná stranaIČO
18.12.2013Darovacia zmluva9/2013DD a DSS Terany
28.11.2013Zmluva o poskytnutí dotácie na záujmové vzdelávanie detí.Mesto Krupina00320056
20.11.2013Mandátna zmluva na výkon stavebného dozoru - rekonštrukcia odvodňovacích zariadení.Ján Rerich, Terany31560717
10.11.2013Terénné úpravy a rekonštrukcia odvodňovacích zariadení v obci TeranyVadales s.r.o. Zvolen449888508
06.11.2013Zmluva o dielo "Rekonštrukcia chodníkov a vstupov do RD"Ľubomír Dado34788905
04.10.2013Zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti, 4-izbový byt - dodatokPeter Sluka
17.09.2013Nájomná zmluva na pozemokKrajčík Ján
12.08.2013Zmluva o nájme rodinného domu.Dodoková Katarína
06.08.2013Darovacia zmluva - vecný darObčianske združenie detský parlament SR42260710
06.08.2013Zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti, 4-izbový bytPeter Slúka
29.07.2013Umiestnenie reklamného banera.Komunálna poisťovňa, a.s. Vena InsuranceGroup, Bratislava31595545
23.07.2013Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu010900184Komunálna poisťovňa, a.s. Vena InsuranceGroup, Bratislava31595545
23.07.2013Dodávka a montáž kamerového systému.Csaba Šelji Pastovce35346698
23.07.2013Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie1205104513Komunálna poisťovňa, a.s. Vena InsuranceGroup, Bratislava31595545
23.07.2013Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu.0109001835Komunálna poisťovňa, a.s. Vena InsuranceGroup, Bratislava31595545
23.07.2013Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu0109001752Komunálna poisťovňa, a.s. Vena InsuranceGroup, Bratislava31595545
27.06.2013Zošrotovanie a vyradenie z evidencie motor.vozidla KA 533 AIZELKO s.r.o. N. Zámky36564915
20.06.2013Dotácia z min. vnútra na kamerový systém v obciMinisterstvo vnútra SR00151866
27.05.2013Zmluva o výpožičke odvlhčovacích zariadeníSlovenská katolícka charita Bratislava00179132
30.04.2013Odpredaj parciel 388/6, 388/7, 388/8, katastrálne územie Dolné Terany.Šajgalík Marcel, Lídia, Dana
30.04.2013Zmluva o bežnom účte na dotácie.VUB a.s. Bratislava31320155
21.04.2013Dodatok k zmluve - mobilSlovak Telekom a.s.35763469
26.03.2013Mandátna zmluva na výkon stavebného dozoru - stavebné úpravy chodníkov a vstupov k RD.Ján Rérich, Terany 225, 96268 Rekostav, v.o.s. Dudince31560717
19.03.2013Zmluva o nájme rodinného domuKatarína Dodoková
06.02.2013Zmluva o poskytovaní obedov 2013Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Terany648531
30.01.2013Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služiebSlovak Telekom a.s.35763469
30.01.2013Dodatok ku Zmluve o dielo č. -/201w zo dňa 20.10.2010201wPavel Krnáč, Čekovce 16534792881
23.01.2013Dodatok č. 1 k zmluve o aktualizácii programov.A/2380/11/2008,TOPSET Solutions s.r.o. Stupava46919805
15.01.2013Zmluva na pevnú linkuSlovak Telekom a.s.35763469
Mohlo by Vás zaujímať: