Obec Terany

Zoznam zmlúv za rok 2012

ZverejnenéNázovČísloZmluvná stranaIČO
30.12.2012Audit účtovnej závierky za roky 2013-2014Ing. Milena Korcová30197996
18.12.2012Darovacia zmluva6/2012Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Terany
10.12.2012Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku - Stavebné úpravy chodníkov, vstupov k RD - "Široká ulica".Poľnohospodárska platobná agentúra Bratislava30794323
19.11.2012Dohoda k zmluve o poskytovaní verejných služieb.Slovak Telekom a.s.35763469
16.11.2012Dohoda o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť.Úrad práce, sociálnych vecí arodiny Zvolen37949560
31.10.2012Nájomná zmluva na pozemokPetrovská Valéria Terany 212
30.10.2012Kupna zmluva - odpredaj parcely c.1349Červenak Marian, Terany 190
03.10.2012Dodatok k mandátnej zmluve uzatvorenej dňa 27.7.2012Ing. Ján Plesník-XANTO33304904
03.10.2012Hasičská striekačka PPS-12Aurel Slobodar.č. 470718/716
03.10.2012Zmluva o nájme poľnohospodárskych pozemkov39Agrohont Dudince a.s.36000469
20.09.2012Dodatok č. 2 k Zmluve o dodávke plynuSPP a.s.35815256
06.08.2012Odkúpenie pôdyVlastníci pôdy
30.07.2012Odkúpenie pôdyElena Prísažná
27.07.2012Mandátna zmluva na projektové práce-ochrana pred povodňami.Ing. Ján Plesník-XANTO Zvolen33304904
27.07.2012Mandátna zmluva-stavebný dozor, prevádzková budova na futbal.ihriskuJán Rerich Terany31560717
25.07.2012Dohoda o platbách za odobratú elektrinuEN.2990.2012.10SSE a.s. Žilina36403008
25.07.2012Zmluva o dodávke a distribúcii elektrinyEN: 2990.2012.1SSE a.s. Žilina36403008
19.07.2012Kúpna zmluva-predaj pozemku,LV c.360,parc.c.600/1Mesto SLIAČ00320277
10.07.2012Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku - Prevádzková budova futbalového ihriska4400003Poľnohospodárska platobná agentúra Bratislava30794323
13.06.2012Zmluva o dodávke a distribúcii elektrinyARCH.2990.2012.SSE a.s. Žilina36403008
13.06.2012Zmluva o dodávke a distribúcii elektrinyARCH.2990.2012.SSE a.s. Žilina36403008
13.06.2012Zmluva o dodávke a distribúcii elektrinyARCH.2990.2012.SSE a.s. Žilina36403008
13.06.2012Zmluva o dodávke a distribúcii elektrinyARCH.2990.2012.SSE a.s. Žilina36403008
13.06.2012Zmluva o dodávke a distribúcii elektrinyARCH.2990.2012.SSE a.s. Žilina36403008
13.06.2012Zmluva o dodávke a distribúcii elektrinyARCH.2990.2012.SSE a.s. Žilina36403008
27.04.2012Výkup šrotuROBUS s.r.o. Krupina36036081
17.04.2012Zmluva o poskytnutí služiebIng. Milena Korcová30197996
30.03.2012Dohoda o zabezpečení trestu povinnej práce - Marek OláhOkresný súd Zvolen00165832
20.03.2012Úrazové poistenie1205101412Komunálna poisťovňa a.s.31595545
19.03.2012Výkon technika požiarnej ochrany a bezpečnostného technika.RUKOV Veľký Krtíš43205593
21.02.2012Aktivačné práce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen37949560
18.01.2012Darovacia zmluva05/2011
18.01.2012Zmluva o poskytovani obedov - 2. stranaDD a DSS Terany648531
18.01.2012Zmluva o poskytovani obedov - 1.stranaDD a DSS Terany638531
Mohlo by Vás zaujímať: