Obec Terany

Projekty spolufinancované ES-EPFRV za roky 2007-2013 v obci TERANY

 

 

 

 

 

 

 

OPATRENIE 3.4.2. OBNOVA A ROZVOJ OBCÍ

KÓD PROJEKTU: 442441100053

 

NÁZOV: STAVEBNÉ ÚPRAVY CHODNÍKOV, VSTUPOV K RD V OBCI HORNÉ TERANY

ZAČIATOK DIELA: 04/2013    UKONČENIE DIELA: 06/2013

 

SPOLUFINANCOVANIE Z ES: 22 796,- €

 

OPATRENIE 3.4.1. ZÁKLADNÉ SLUŽBY PRE VIDIECKE OBYVATEĽSTVO

KÓD PROJEKTU: 441441000003

 

NÁZOV: FUTBALOVÉ IHRISKO-PREVÁDZKOVÁ BUDOVA

ZAČIATOK DIELA: 07/2012    UKONČENIE DIELA: 10/2013

 

SPOLUFINANCOVANIE Z ES: 30 000,- €