Obec Terany

Projekt - Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy obecného úradu a kultúrneho domu v Teranoch

Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy obecného úradu a kultúrneho domu v Teranoch