Obec Terany

Oznam o konaní služieb Božích

Predsedníctvo cirkevného zboru evanjelickej cirkvi augsburského vyznania v Teranoch oznamuje,

že konanie služieb Božích bude obnovené počnúc nasledujúcou nedeľou  22.11.2020,

v chráme Božom v Teranoch so začiatkom o 10:30 hod.

Účasť na službách Božích je podmienená dodržiavaním platných proti-epidemických opatrení.

Tešíme sa na Vašu účasť v spoločenstve veriacich.