Obec Terany
Oznamy obce
 09.1.2019   Harmonogram odvozu triedeného zberu na rok 2019  
 28.12.2017   Harmonogram zberu plastov 2018  
 18.1.2016   Čistenie komínov  
 29.12.2015   Parkovanie  
 30.7.2015   Upozornenie pre občanov  
 03.6.2015   Energetický certifikát  

Zo života našej obce

Projekt: Úprava spevnených plôch na a pri cintoríne v obci Terany
 Publikované: 19.4.2018,  Zobrazené: 8 x
Terany – Nelegálne / čierne / skládky odpadu
 Publikované: 25.10.2017,  Zobrazené: 429 x
Väčšinu obcí v oblasti životného prostredia trápia nelegálne skládky odpadu. Aj naša obec nie je výnimkou. Občania na odľahlé miesta vyvážajú napr. drobný stavebný odpad, odpad zo svojich záhrad, ale i bežný komunálny od...
Porovnanie poplatkov,tržieb a tonáže odpadov
 Publikované: 19.4.2017,  Zobrazené: 408 x
Porovnanie poplatkov,tržieb a tonáže odpadov...
Použité batérie a akumulátory
 Publikované: 17.3.2017,  Zobrazené: 349 x
Modernizácia verejného osvetlenia - ukončenie
 Publikované: 13.12.2016,  Zobrazené: 392 x
Modernizácia verejného osvetlenia - začiatok
 Publikované: 28.1.2016,  Zobrazené: 589 x
Terany dostávajú ďalšie financie z eurofondov na verejné osvetlenie
 Publikované: 19.12.2015,  Zobrazené: 611 x
Obecná knižnica
 Publikované: 26.1.2015,  Zobrazené: 1659 x
Obecná knižnica - Otváracia doba + Výpožičný poriadok. Otváracia doba STREDA: od 15:30 hod. do 16:30 hod....
Zmena termínu vývozu tuhého komunálneho odpadu.
 Publikované: 31.10.2014,  Zobrazené: 1018 x
Vývoz tuhého komunálneho odpadu v našej obci bude bývať vždy každú druhú stredu...
Projekty spolufinancované ES-EPFRV za roky 2007-2013  v obci TERANY
 Publikované: 21.1.2014,  Zobrazené: 1028 x
Projekty spolufinancované ES-EPFRV (Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka) za roky 2007-2013 v obci TERANY...