Obec Terany
Oznamy obce
 12.12.2018   Pozvánka na Obecné zastupiteľstvo, ktoré sa bude konať dňa 19.12.2018 o 16.30 v sále KD Terany  
 03.12.2018   Pozvánka na obecné zastupiteľstvo 10.12.2018 o 16.30  
 28.12.2017   Harmonogram zberu plastov 2018  
 18.1.2016   Čistenie komínov  
 29.12.2015   Parkovanie  
 30.7.2015   Upozornenie pre občanov  
 03.6.2015   Energetický certifikát  

Zo života našej obce

Terany – Nelegálne / čierne / skládky odpadu
 Publikované: 25.10.2017,  Zobrazené: 389 x
Väčšinu obcí v oblasti životného prostredia trápia nelegálne skládky odpadu. Aj naša obec nie je výnimkou. Občania na odľahlé miesta vyvážajú napr. drobný stavebný odpad, odpad zo svojich záhrad, ale i bežný komunálny od...
Porovnanie poplatkov,tržieb a tonáže odpadov
 Publikované: 19.4.2017,  Zobrazené: 375 x
Porovnanie poplatkov,tržieb a tonáže odpadov...
Použité batérie a akumulátory
 Publikované: 17.3.2017,  Zobrazené: 308 x
Odvoz triedeného odpadu na 2. polrok 2017
 Publikované: 14.12.2016,  Zobrazené: 600 x
Modernizácia verejného osvetlenia - ukončenie
 Publikované: 13.12.2016,  Zobrazené: 348 x
Modernizácia verejného osvetlenia - začiatok
 Publikované: 28.1.2016,  Zobrazené: 563 x
Terany dostávajú ďalšie financie z eurofondov na verejné osvetlenie
 Publikované: 19.12.2015,  Zobrazené: 592 x
Obecná knižnica
 Publikované: 26.1.2015,  Zobrazené: 1612 x
Obecná knižnica - Otváracia doba + Výpožičný poriadok. Otváracia doba STREDA: od 15:30 hod. do 16:30 hod....
Zmena termínu vývozu tuhého komunálneho odpadu.
 Publikované: 31.10.2014,  Zobrazené: 974 x
Vývoz tuhého komunálneho odpadu v našej obci bude bývať vždy každú druhú stredu...
Projekty spolufinancované ES-EPFRV za roky 2007-2013  v obci TERANY
 Publikované: 21.1.2014,  Zobrazené: 990 x
Projekty spolufinancované ES-EPFRV (Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka) za roky 2007-2013 v obci TERANY...